Autorizari

HomeAutorizari

AUTORIZARI SI VERIFICARI ISCIR

1. Certificat SC CONFORT SRL prestare activitati in domeniul: activitati de proiectare, construire, montare, revizii, reparatii si lucarri de intretinere pentru instalatii si/sau echipamente aferente constructiilor civile, industriale, social administrative si agrozootehnice.

image002

2. Autorizare SC CONFORT SRL in domeniul “Instalare, montare, reparare si intretinere, verificari tehnice in utilizare la:

 • aparate consumatoare de combustibil cu Pmax ≤ 400kW;
 • cazane de apa calda cu Pmax ≤ 400kW;
 • cazane abur de joasa presiune cu Qmax ≤ 0,6t/h”.

image003

 

3. Autorizare SC CONFORT SRL in domeniul “Instalare, montare, reparare la:

 • cazane de apa calda P > 400 kW si Pmax ≤ 12 MW;
 • cazane abur de joasa presiune Q > 0,6 t/h cu Qmax ≤ 0,6t/h”.

image005

 

4. Autorizare SC CONFORT SRL in domeniul “Montare, reparare la:

 • Conducte metalice pentru fluide avand -50ºC < Tmax ≤ 440ºC, pmax ≤ 40bar.

image007

 

5. Autorizare SC CONFORT SRL in domeniul “Reparare la:

 • Recipiente metalice stabile sub presiune avand -50ºC < Tmax ≤ 150ºC, pmax ≤ 40bar, Vmax ≤ 50.000L.

image009

 

6. Autorizare SC CONFORT SRL in domeniul “Instalare, montare, reparare la:

 • Cazane abur Pmax ≤ 0,5 bar cu Qmax = 50t/h, Pmax =25 bar, Tmax = 400ºC;
 • cazane de apa fierbinte T > 110ºC du Dmax = 15 Gcal/h, Pmax = 25 bar”.

image011

 

7. Autorizare SC CONFORT SRL in domeniul “Montare, reparare la:

 • Conducte metalice pentru abur p > 0,5 bar cu pmax = 25 bar, Tmax = +440ºC;
 • Conducte metalice pentru apa fierbinte p > 0,5 bar cu pmax = 25 bar, Tmax = +440ºC.

image013

 

8. Autorizare SC CONFORT SRL in domeniul “Instalare, montare, reparare si intretinere, la:

 • Instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane. Instalatii de automatizare oentru centrale termice”.

image015

 

9. Atestat “Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de instalare, a documentatiei tehnice preliminare pentru montare/ reparare, a documentatiei tehnice de automatizare la instalatii sub presiune (RADTI – RADTP – RADTA IP)”.

image017

 

10. Atestat “Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune (RSL IP)”.

image020

 

11. Atestat “Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune (RSL IP)”.

image022

 

12. Certificat “Manager sistem mediu MM”.

image024

 

13. Atestat “Personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnica in utilizare a aparatelor de incalzit alimentate cu coombustivil solid, lichid sau gazos, a cazanelor de apa calda cu puterea P ≤ 400kW, a cazanelor de abur de joasa presiune cu debitul Q ≤ 0,6t/h si a arzatoarelor cu combustibili gazosi si lichizi (RVT)”.

image025